Bläsinge hamnmuseum

Det lilla museet invigdes den 13 juli 2009 och har varit öppet under sommarsesongerna och har fått ett mycket varmt mottagande av såväl folk från byn som från hela Europa. Museet visar en genuin fiskarmiljö från Birger Ericssons sjöbod som inrymmer verkstad och fiskeredskap samt en fotoutställning.
Museet drivs av bröderna Eriksson, barnbarn till den kännde storfiskaren Thure Ericsson.
Under konstnatten på Ölands skördefest kommer fiskare att berätta både kända och hittills okända fiskehistorier från hamnen.

På invigningen spelade the Howlin´ Mules, lyssna!

 

 

Copyright © Annika Sörnäs, 2023