Konst i trädgård första lördagen i augusti

Konst i trädgård är ett återkommande evenemang i Bläsinge i början av augusti. Flera gårdar i Bläsinge deltar med konst i alla former i sina trädgårdar.

 

Copyright © Annika Sörnäs, 2022